TANDARTSPRAKTIJK KLEINPOLDER

Praktijk voor Algemene Tandheelkunde en Mondhygiëne

Klachtenregeling


Tandartspraktijk Kleinpolder streeft naar een voortdurende verbetering van onze zorg. Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent. Ondanks alle aandacht en inzet kan het soms anders lopen. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite neemt om ons te informeren over uw bevindingen, zeker als deze negatief van aard zijn. Alleen dan kunnen we samen een oplossing zoeken.

Indien u niet tevreden bent
U kunt uw opmerking, suggestie of klacht kenbaar maken bij uw behandelaar of bij de balie. Ook kunt u telefonisch contact opnemen (010 - 437 25 17) of onderstaand klachtenformulier online invullen. Vervolgens bespreken wij uw opmerking intern met de betrokkenen en zullen indien noodzakelijk zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Klachtenregeling
Wij proberen samen met u een oplossing te vinden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunt u gebruik maken van de KNMT en NVM klachtenregeling waar wij bij zijn aangesloten.

De klachtenregeling van deze beroepsorganisaties voldoen aan de eisen die de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aan iedere zorgverlener stelt. De KNMT en NVM kunnen bemiddelen of overgaan tot een formele behandeling van uw klacht en een uitspraak doen. Meer informatie kunt u opvragen bij de KNMT of NVM. 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram